Flip your mobile to show current slide

Webinar om nye behandlingsmetoder
innen Hemofili A og B

Heidi Glosli er overlege ved Senter for sjeldne diagnose ved Oslo universitetssykehus. Hun er utdannet barnelege og har siden 2015 hatt ansvaret for behandlingen av barn med blødersykdom i Norge.